Apotheka Beauty lietošanas noteikumi

Apotheka Beauty lietošanas noteikumi

ApothekaBeauty.lv lietošanas noteikumi

Definīcijas: 

Noteikumi – šie noteikumi, to papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti interneta veikala tīmekļa vietnē ApothekaBeauty.lv.

Pārdevējs – Apotheka SIA, reģ. Nr. 4000372381, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV – 1021, tālrunis birojā: 67718700, fakss birojā: 67718780.

Pārzinis – Apotheka SIA, reģ. Nr. 4000372381, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV – 1021, tālrunis birojā: 67718700, fakss birojā: 67718780.

Lietotājs – fiziska persona, kas izdara pasūtījumu ApothekaBeauty.lv un veic samaksu par pasūtītajām Precēm. Nepilngadīgas fiziskās personas, kas ir vecumā līdz 18 gadiem, ApothekaBeauty.lv  pakalpojumus var izmantot tikai  ar vecāka vai aizbildņu rakstisku atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu finanšu līdzekļi.

Interneta veikals –interneta veikals, kurš ir atrodams pēc adreses: www.apothekabeauty.lv, un kurā Lietotājs var veikt Preču pasūtījumus, noformēt Preču pirkumu un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.

ApothekaBeauty.lv – tīmekļa vietne, kuras adrese: www.apothekabeauty.lv

Tirdzniecības vieta  – Pārdevēja mazumtirdzniecības vieta - struktūrvienība „Apotheka Beauty”, kuras adrese ir: Mūkusalas iela 71, Rīga, LV -1004, tālrunis Interneta veikalā: 67717165, , e-pasts: info@apothekabeauty.lv,

Aptieka – jebkura Pārdevēja aptieka “Apotheka”, kur Lietotājs var saņemt pasūtītās Preces, ja tas ir izvēlējies saņemt Pasūtījumā norādītās Preces Aptiekā uz vietas (bezmaksas Preču piegāde). Aptieku sarakstu Lietotājs var atrast Pārdevēja mājas lapā www.apotheka.lv, meklējot pēc šādas adreses: https://www.apotheka.lv/aptiekas/

Preces – jebkuras preces, kuras Interneta veikalā ir izvietotas Lietotājam redzamā veidā un kuras Lietotājs var pasūtīt un iegādāties, piemēram, kosmētika, skaistuma un labsajūtas preces, veselības uzlabošanas preces, higiēnas līdzekļi, uztura bagātinātāji, sejas un ķermeņa kopšanas produkti.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Lietotājs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Lietotāja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.

Pasūtījums – Interneta veikalā Lietotāja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Lietotājs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Lietotājs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.

Iepirkumu Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Lietotājs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Lietotājs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm.

Reģistrēts lietotājs – Interneta veikalā tiešsaistes režīmā reģistrējies Lietotājs, kurš ir aizpildījis standartizētā anketā pieprasītās ziņas par sevi, lai Interneta veikals šo Lietotāju varētu identificēt, un piedāvāt Lietotājam dažādus papildus labumus un priekšrocības, turpmāk iepērkoties Interneta veikalā .

Lojalitātes programmas klients – Reģistrēts lietotājs, kas ir skaidri izteicis savu piekrišanu saņemt Pārdevēja mārketinga piedāvājumus, īpaši Lietotājam no Pārdevēja puses sagatavotus piedāvājumus, kā arī informāciju par dažādām Preču izpārdošanas akcijām un citiem piedāvājumiem.

Pasūtījuma pieņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Lietotāja Pasūtījums ir pieņemts un sākta Pasūtījuma komplektēšana, un kas tiek nosūtīts automātiski Lietotājam uz e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par distances tirdzniecību starp Lietotāju un Pārdevēju attālināti Interneta veikalā tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Lietotājs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces un veikt par tām samaksu, bet Pārdevējs apņemas Lietotājam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces. Ja Lietotājs iegādājas Interneta veikalā piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas noteikumi.

Atteikuma tiesības – Lietotāja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību un saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1. Vispārīgie noteikumi

 • Šie Noteikumi nosaka Preču pirkšanu Interneta veikalā, pirkumus veicot Interneta veikalā, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Lietotāju. 
 • Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Lietotāju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 • Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties ApothekaBeauty.lv. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti ApothekaBeauty.lv, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.
 • Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Lietotājam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Lietotājs izdarīja Pasūtījumu, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.
 • Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas un Preču sortimentu. Brīdī, kad Lietotājs veic Pasūtījumu, Lietotājs var paļauties uz ApothekaBeauty.lv norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Lietotājam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.
 • Lietotājs Preces var pasūtīt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās.
 • Ja Lietotājs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, jāizvēlas sākumlapā poga „Reģistrēties” un Lietotājam jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija, un pēc brīvas izvēles – brīvprātīgi aizpildāmā informācija.
 • Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces Interneta veikalā, Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Ja Lietotājs ir iegādājies preci Interneta veikalā, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka  tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces Interneta veikalā atbilstoši Lietošanas noteikumiem.
 • Ja Lietotājs vēlas saņemt papildus ieguvumus no iepirkšanās Interneta Aptiekā, tad veicot reģistrēšanos, Lietotājs atzīmē laukā „Es vēlos saņemt Apotheka SIA mārketinga piedāvājumus”. Šādi Reģistrētie lietotāji tiek dēvēti par Lojalitātes programmas klientiem. Lojalitātes programmas ietvaros Pārdevējs var izsūtīt informāciju par Preču izpārdošanām, akcijas produktiem, kā arī atbilstoši katra klienta vēlmēm nosūtīt personalizētus piedāvājumus pa e-pastu.
 • Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt ApothekaBeauty.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam ApothekaBeauty.lv.

2.Preču katalogs, Preču cenas

 • Interneta veikalāizvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.
 • Interneta veikalā izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota ApothekaBeauty.lv. Jebkādas ApothekaBeauty.lv esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.

Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču iepakojumu un marķējumu.

 • Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm.
 • Interneta veikalam ir tiesības mainīt Preču cenu, vai arī noteikt Precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Preču pasūtījuma veikšanas brīdī.
 • Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.
 • Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Lietotāja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 4.sadaļā.

3.Iepirkumu grozs

 • Preces var meklēt, izmantojot plašas meklēšanas funkcijas un meklējot pēc dažādiem meklēšanas parametriem, piemēram:
 • Preces nosaukums,
 • Preces kategorija,
 • Atslēgvārds,
 • Preces zīmols.

Ievadot meklējamo vārdu meklēšanas logā un nospiežot pogu „Enter”, sistēma atlasīs pēc Lietotāja ievadītajiem vārdiem, parādot meklēšanas rezultātus visām Precēm, kas ir saistītas ar meklēšanai ievadīto vārdu.

 • Iepirkumu grozs tiek veidots tad, kad Lietotājs veic Preču atlasi un nospiež pogu „Pievienot pirkumam”. Pievienojot preces Iepirkumu Grozam, Preces vēl netiek iegādātas. Iepirkumu Groza saturu Lietotājs var mainīt jebkurā laikā: pievienot jaunas Preces vai izņemt Preces, kuras nevēlas pirkt. 
 • Veicot Pasūtījumu, ir jāievada pareizi un precīzi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda, uzmanīgi jāizlasa visa informācija un Lietotājam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. Lietotāja ievadītās informācijas precizitāte ir svarīga, jo no tās ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegāde.
 • Kad Lietotājs visas vēlamās Preces ir ievietojis Iepirkumu grozā, Lietotājam ir jānospiež poga „Atvērt grozu”, pēc kura būs iespēja nonākt pie nākamās pasūtījuma darbības – „izvēlēties Piegādes veidu
 • Ņemot vērā, ka Interneta veikalā vienlaicīgi Preces pasūta daudzi Pircēji un Preču skaits Interneta aptiekā var nebūt pietiekošs visiem, kas tās vēlas iegādāties, tad Preču cenas un Preču sortiments var mainīties laikā, kamēr Lietotājs veic Preču atlasi un pievienošanu Iepirkumu grozam. Galīgā kopējā maksa (tai skaitā piegādes izmaksas) un iespējamais pasūtāmais Preču sortiments un pieejamais Preču skaits tiks uzrādīts Pasūtījuma logā pēc pogas „Pirkt” nospiešanas. Ja pēc pogas „Pirkt” nospiešanas kādas Preces tomēr nebūs pieejamas, sistēma var automātiski par to paziņot un Lietotājam būs iespēja atgriezties uz Pasūtījuma noformēšanu, un pēc Lietotāja izvēles – izvēlēties citas pieejamās Preces vai turpināt Pasūtījuma galīgo noformēšanu.
 • Pirms pirkuma apstiprinājuma un maksājuma veikšanas, sistēma pārbauda, vai Lietotāja pasūtītās Preces ir pieejamas Interneta aptiekā. Sistēma neapstiprinās tās Preces, kuras nav pieejamas Interneta aptiekā un Lietotājam par šādām nepieejamām Precēm nebūs jāmaksā.
 • Lietotājs ir informēts, ka ApothekaBeauty.lv vietnes darbības noslodzes vai tehnisku iemeslu dēļ, var gadīties, ka pēc Preču ievietošanas Iepirkuma grozā un pēc pogas “Pirkt” nospiešanas, var gadīties, ka nopirktās Preces tomēr nav Interneta veikala preču atlikumā. Šādā gadījumā Interneta veikals var vienoties ar Pircēju par naudas atgriešanu (naudas pārskaitījums uz Pircēja bankas norēķina kontu, no kura tika veikts pirkums), par precēm, kuras nav Interneta veikala krājuma atlikumā, vai var piedāvāt Pircējam iegādāties citas līdzvērtīgas preces, vienojoties ar Pircēju katrā gadījumā atsevišķi.

4. Preču piegādes veidi un maksa par piegādi

 • Noformējot pasūtījumu, Lietotājs var izvēlēties vienu no šādiem Preču saņemšanas veidiem:
 • BEZMAKSAS STANDARTA PIEGĀDE * – saņemšana Tirdzniecības vietā struktūrvienība „Apotheka Beauty”, kuras adrese ir: Mūkusalas iela 71, Rīga, LV -1004, vai jebkurā no vairāk kā 100 “Apotheka” aptiekām, kuras Lietotājs var izvēlēties, meklējot tās: https://www.apotheka.lv/aptiekas/
 • PIEGĀDE AR KURJERU LATVIJĀ (uz jebkuru Lietotāja norādīto adresi)

Piegādes maksa EUR 2.50

 • PIEGĀDE UZ LATVIJAS PASTA NODAĻU

Piegādes maksa EUR 2.50

 • PIEGĀDE UZ LATVIJAS PASTA PAKOMĀTU

Piegādes maksa EUR 1.90

 • PIEGĀDE UZ CIRCLE-K degvielas uzpildes stacijām (DUS).

Piegādes maksa EUR 1.90

 • PIEGĀDE UZ OMNIVA paku automātu

Piegādes maksa EUR 1.90

 

 • Ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 15.00, tad pasūtījums tiks piegādāts nākamajā darba dienā. Pasūtījumi, kas veikti pēc plkst. 15.00, un brīvdienās veiktie pasūtījumi, tiks piegādāti aiznākamajā darba dienā.
 • Piegādes, kas veicamas uz pasta staciju, Circle-K vai ar Latvijas pasta starpniecību var aizkavēties sakarā ar pasta pakalpojumu sniedzēja noslodzi!
 • Ja pirkuma summa ir vairāk kā EUR 25,00, tad piegāde ir bezmaksas
 • Ja Lietotājs ir izvēlējies Preces piegādi Lietotāja norādītajā adresē, tā var būt jebkura Lietotāja izvēlēta adrese, kurā tam ir ērti saņemt Preces un kurā Lietotājs ir sastopams (mājas adrese, darba vieta vai cita Lietotāja norādīta vieta) Latvijas Republikas teritorijas robežās.
 • Ja Lietotājs būs izvēlējies tādu Preces piegādes veidu, kas nav lētākais piegādes veids (Bezmaksas Standarta piegāde), tad Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Lietotājam netiks atgriezta maksa, kas Pārdevējam radusies saistībā ar Preču piegādi, izmantojot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja vislētākais standarta piegādes veids.
 • ApothekaBeauty.lv ir tiesības jebkurā laikā mainīt piegādes maksas, kā arī minimālo pasūtījuma summu, kurai piegāde ir bezmaksas. Lietotājam ir saistošas un tiek piemērotas tādas piegādes maksas un tāda minimālā pasūtījuma summa, kurai piegāde ir bezmaksas, kāda ir spēkā Pasūtījuma noformēšanas brīdī.

* Saskaņā ar 09.10.2021. Ministru kabineta rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.49.23. punktā noteikto, interneta veikalā pasūtītās preces ir iespējams saņemt uz vietas Apotheka aptiekā, klientam iepriekš telefoniski sazinoties ar konkrēto aptieku, kurā pasūtītās preces nogādātas saņemšanai.

5. Apmaksas noteikumi

 • Par pirkumu ApothekaBeauty.lv Lietotājam ir iespējams norēķināties vienā no šādiem veidiem:
 • izmantojot internetbankas “bank-link” pakalpojumus - Maksājums, kas veikts tiešsaistes režīmā, autorizējoties internetbankā un veicot maksājumu no internetbankas.
 • ar kredītkarti vai debetkarti, autorizējoties caur kartes drošības kodu („Security Code”) (var izmantot šādus karšu veidus: kredītkarte, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro).
 • Pēc maksājuma metodes izvēles Lietotājam jānospiež poga „Apmaksāt”.

6. Pasūtījuma izpilde

 • Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Lietotājs ir veicis apmaksu par Precēm un saņēmis automātisku paziņojumu: „Pasūtījums apstiprināts”. Šāds paziņojums norāda, ka Pasūtījumā norādītās Preces ir nodotas komplektēšanai un tiks sagatavotas piegādei. Automātisko paziņojumu par pieņemto pasūtījumu saņem tikai reģistrēti Interneta veikala lietotāji
 • Ja Lietotājs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Preces tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Lietotājs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts.
 • Pirms Preču piegādes Lietotāja izvēlētajā vietā, ar Lietotāju iepriekš sazināsies kurjers, lai precizētu Preces piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un norādīs Lietotājam laiku, kad kurjers ieradīsies.
 • Ja Lietotājs kā Preču saņemšanas vietu ir norādījis Latvijas pasta nodaļu, tad Lietotājs pēc Latvijas Pasta rakstiska paziņojuma saņemšanas var doties uz saņemšanas vietu.
 • Ja Lietotājs kā Preču saņemšanas vietu ir norādījis Pasta stacijas paku automātu, tad Lietotājs pēc īsziņas saņemšanas var doties uz saņemšanas vietu. 
 • Ja Lietotājs ir izvēlējies Pārdevēja standarta vislētāko piegādes veidu - bezmaksas piegādi, t.i. saņemt Preces uz vietas jebkurā Aptiekā (kuras ir plaši izvietotas visas Latvijas teritorijā), Lietotājs var doties uz savu izvēlēto Aptieku un saņemt pasūtītās Preces jebkurā laikā Aptiekas darba laika ietvaros pēc tam, kad Lietotājs būs saņēmis īsziņu par piegādātu pasūtījumu. Pasūtījuma veikšanas brīdī Lietotājs var iepazīties ar Aptieku sarakstu un izvēlēties to Aptieku, kas ir vistuvāk Lietotāja dzīvesvietai un kur Lietotājam ir visērtāk pašam aiziet saņemt pasūtītās Preces. 
 • Lietotājs apzinās, ka kurjers nevar ilgstoši gaidīt un, ja Lietotājs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā vai, ja Lietotājs nav sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos. Ja Lietotājs nav vispār uz vietas adresē vai vietā, kuru tas norādījis Pasūtījumā vai nav sastopams norādītajā laikā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Lietotājam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.
 • Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.
 • Ņemot vērā, ka OMNIVA pasta paku automāti atrodas ārpus telpām, kur uz sūtījumiem var iedarboties āra gaisa temperatūra, Pircējs ir informēts, ka, ja Pircējs pasūtītās Preces vēlēsies saņemt - OMNIVA pasta paku automātā, Pircējs pats ir atbildīgs par sūtījuma savlaicīgu izņemšanu, bet Pārdevējs neuzņemas atbildību, ja Pircējs ilgu laiku nebūs izņēmis savu sūtījumu, kurš var tikt pakļauts āra gaisa temperatūras iedarbībai.

7. Preču saņemšana

 • Ņemot vērā, ka pasūtītās Preces Lietotājam tiek iepakotas kartona kastē, pie Preču saņemšanas Lietotājs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Iepakojuma iekšpusē Lietotājs var atrast Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā būs uzrādītas visas pasūtītās Preces, ar to nosaukumiem, ražotāju, katras Preces cena un kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde).
 • Pamatojoties uz šiem Noteikumiem un Noteikumu 17.sadaļā minēto Distances līgumu, kas tiek noslēgts Pasūtījuma veikšanas brīdī starp Lietotāju un Pārdevēju, kā arī, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajām iespējām attiecībā uz elektronisko dokumentu sagatavošanu, Preču pavadzīme netiks parakstīta fiziski ar pašrocīgu parakstu. Pamatojums iepriekš minētajam ir:

1) Preču pavadzīme būs sagatavota elektroniski un datu apmaiņa starp Pārdevēju un Lietotāju notiks elektroniskā veidā, proti - Lietotājs pasūtījumu veic, iesniedzot ApothekaBeauty.lv savus pirkuma datus un/ vai autorizējoties Interneta veikalā ApothekaBeauty.lv,

2) Lietotājs apstiprina savu piekrišanu šiem Noteikumiem un ar to nepārprotami piekrīt faktam, ka Preču pavadzīme tiek sagatavota elektroniski bez paraksta:

 • ja Preces piegādā kurjers, Lietotājs parakstās pašrocīgi ar roku uz kurjera maršruta lapas vai kurjera elektroniskā dokumentā, parakstoties ar speciālu ierīci uz skārienjūtīgā portatīvā datora ekrāna,
 • izņemot Preces no Pasta stacijas paku automāta, Lietotāja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Lietotājs ievada speciālo PIN kodu, kuru pirms tam Lietotājs ir saņēmis ar īsziņas palīdzību savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas Pasta stacijas paku automāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Lietotāja pašrocīgam parakstam ar roku,
 • saņemot Preces Aptiekā, Lietotājs parakstās uz sagatavotas transporta lapas,
 • saņemot Preces Latvijas pasta nodaļā, Lietotājs parakstās, aizpildot pasta veidlapu.
 • Lietotāji, kas nav Reģistrētie lietotāji, pasūtītās Preces Tirdzniecības vietā vai Aptiekā var saņemt, nosaucot unikālo Pasūtījuma numuru. Pircēji, kas ir Reģistrētie lietotāji, Pasūtītās Preces var saņemt, nosaucot unikālo Pasūtījuma numuru vai Lietotāja vārdu un uzvārdu.
 • Pasūtītās Preces Tirdzniecības vietā vai izvēlētajā Aptiekā var saņemt Lietotājs pats personīgi vai tā pilnvarotā persona. Lietotāja pilnvarotā persona ir tā, kas zina unikālo Pasūtījuma numuru.
 • Ja Preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti, bet Pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā Interneta veikals atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par Precēm, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
 • Pēc Preču saņemšanas Lietotājs vai viņa pārstāvis pārbauda Preču atbilstību Pasūtījumam un Preču piegādātāja (kurjera, Cirkle-K darbinieka, u.c.) norādītajā veidā un vietā parakstās par Preču saņemšanu. Parakstoties par Preču saņemšanu, Lietotājs vai viņa pārstāvis apliecina, ka Preces ir nodotas labā stāvoklī, bez ārēji redzamiem bojājumiem un Preču pirkuma līgumam atbilstošā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers Lietotājam piegādā Preces, kuras iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs ziņojums (akts) par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. Interneta veikals neatbild par Preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas Preču piegādes apstiprinājumā. Preču piegādes pavaddokumentu Interneta veikals pievieno pie Preču sūtījuma vai arī nosūta to elektroniski uz Lietotāja norādīto e-pastu pēc apstiprinājuma saņemšanu par Preču piegādi Lietotājam.
 • Ja Lietotājs neizņem pasūtītās un apmaksātās Preces 7 darba dienu laikā kopš Pasūtījuma piegādes Lietotāja norādītajā Preču saņemšanas veidā un vietā, vai, ja Lietotājs nav mājās laikā, kad kurjers veic pasūtīto Preču piegādi, Pasūtījums tiek atcelts.
 • Pasūtījuma atcelšanas gadījumā:
 • Lietotājs var iesniegt Apotheka SIA adresētu rakstisku iesniegumu ar lūgumu pirkumu neatcelt un norādīt, kurā vietā Lietotājs pats vēlas izņemt preces - Tirdzniecības vietā vai sev tuvākajā kādā no Aptiekām. Samaksātā maksa par Preces piegādi Lietotājam netiek atgriezta.

7.8.2. Ja Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ naudu par nenotikušu pirkuma darījumu, Lietotājam ir jāraksta Apotheka SIA adresēts iesniegums, lūdzot atgriezt naudu par nenotikušo pirkumu. Pamatojoties uz Lietotāja iesniegumu par naudas atmaksu, Interneta veikals atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta. Nauda tiek atmaksāta uz to pašu bankas kontu, no kura Lietotājs veica maksājumu par Pasūtītājām Precēm.

8. Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu

 • Preču derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.
 • Atverot Preču iepakojumu, Lietotājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces, kuras bija norādītas Pasūtījumā un vai ir piegādāts pasūtītais Preču veids un skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem. Tāpat Lietotājam ir jāpārbauda Preču iepakojuma izskats, vai nav Preču iepakojuma bojājumi.
 • Pēc Preču saņemšanas Lietotājs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Lietotājs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.
 • Lietotājam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Lietotājs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Lietotājs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.
 • Lietotājs ir informēts, ka pasūtītās Preces, atkarībā no Preču piegādes veida (pasta Stacija, piegāde ar kurjeru, OMNIVA pakomāti, Cirkle-K degvielas uzpildes stacijas vai citi piegādes veidi) atrodas Preču piegādātāju rīcībā, tādēļ Lietotājs apzinās, ka jo ilgāku laiku Lietotājs neizņem piegādātās Preces, tās ilgāku laiku atrodas Preču glabāšanas vietā (transporta līdzeklī, pakomātā, Pasta stacijā, degvielas Cirkle-K stacijās vai citā vietā), tādēļ Lietotājs pats ir atbildīgs par preču izņemšanu pēc iespējas ātrāk. Ja Lietotājs neizņem preces tiklīdz tās ir piegādātas uz piegādes un izņemšanas punktu, Lietotājs pats uzņemas atbildību par preču kvalitāti, ja Preces ilgstoši atradīsies āra temperatūras iedarbībā (aukstums, karstums).

9. Atteikuma tiesības

 • Atteikuma tiesības ir Lietotāja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs” un kura neiegādājas Preces savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Lietotājs vai Lietotāja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.
 • Atteikuma tiesības Lietotājs nevar izmantot, ja Lietotājs:
 • ir iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (pārtika);
 • ir iegādājies higiēnas preces, kosmētiku, kuriem nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi, par kuru ievērošanu, kamēr tie atrodas pie Lietotāja, Pārdevējs nevar pārliecināties, jo šādu Preču uzglabāšana ir jānodrošina atbilstoši šo Preču ražotāju dotajiem norādījumiem (atbilstošs gaisa mitruma līmenis, aizsardzība pret tiešu gaismas un saules staru iedarbību, ķīmisko un asi kodīgo vielu un specifisku smaku klātbūtnes neesamība, atbilstošas temperatūras nodrošināšana, un citi specifiski ražotāja dotie uzglabāšanas ierobežojumi);
 • ir atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojātas Lietotāja dēļ;
 • Prece ir zaudējusi tirdzniecībai atbilstošu izskatu (nav saglabāta Preces etiķete, noplēsta drošības plēve, sabojāts Preces iepakojums, Prece ir tikusi atvērta un/ vai lietota).
 • Par Atteikuma tiesību izmantošanu Lietotājs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu. Aizpildīto veidlapu Lietotājs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi info@apothekabeauty.lv. Pēc aizpildītās atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Lietotājam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku. Anketa pieejama pēc pieprasījuma nosūtīšanas uz e-pasta adresi info@apothekabeauty.lv.
 • Lietotāja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces, nododot tās Tirdzniecības vietā vai jebkurā Aptiekā vai nosūtot pa pastu vai ar kurjeru, izmantojot pasta pakalpojumus vai kādā citā Lietotājam ērtā veidā nosūtīšanas veidā. Lietotājam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atdošanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas. 
 • Pārdevējs atmaksā Lietotājam no Lietotāja saņemtos maksājumus, t.sk. piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Lietotājs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids) 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Lietotāja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Lietotājs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Lietotājs, t.i. ar pārskaitījumu uz Lietotāja bankas norēķina kontu.
 • Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr tas nav saņēmis no Lietotāja Preces, no kurām Lietotājs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 9.2.punktā norādītajiem gadījumiem.

10. Patērētāja prasījums par līgumam neatbilstošu Preci

 • Lietotājs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līgumam noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Lietotājs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Lietotājs ir pieņēmis attiecīgo Preci.
 • Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā ,,Patērētāja prasījumi” šeit.
 • Ja Pārdevējs atzīst Lietotāja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Lietotāju par Preču apmaiņas kārtību.

11. Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana

 • Ikviens Lietotājs var izteikt Interneta veikalam ieteikumus, priekšlikumus par Interneta veikala darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu info@apothekabeauty.lv.

12. Personas datu apstrāde

 • Visa informācija par Lietotāju, kuru Lietotājs nodod Pārdevējam un kas kļuvusi zināma, Lietotājam šādu informāciju sniedzot Apotheka SIA, tiks uzskatīta par labprātīgi iesniegtu no Lietotāja puses.
 • Veicot Lietotāju (fizisku personu) personas datu apstrādi, Pārdevējs ir Pārzinis Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības Regula”) kontekstā. 
 • Personas datu apstrādes mērķis ir Preču pasūtījumu un pirkumu noformēšana, iepērkoties Interneta veikalā Apothekabeauty.lv. Pārzinis Personu datus apstrādā tikai šajos Noteikumos paredzētajiem apstrādes mērķiem.
 • Personas datu apstrādes uzdevumi ir: nodrošināt Lietotājam iespēju pasūtīt Preces Interneta aptiekā, saņemt pasūtītās Preces, kā arī uzglabāt Lietotāja iesniegtos personas datus, lai Lietotājs tos var ērti izmantot turpmākajās iepirkšanās reizēs.
 • Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunktu, Personas datu apstrādes pamatojums ir datu subjekta piekrišana savu personas datu apstrādei ar nolūku, lai Lietotājs kā datu subjekts noslēgtu Distances līgumu ar Pārdevēju kā Pārzini par Preču pirkumu internetā, bet saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, Personas datu apstrādes pamatojums līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Lietotājs kā datu subjekts, izpildei, lai Pārdevējs kā Pārzinis varētu izpildīt līguma noteikumus – piegādāt Lietotājam kā datu subjektam pasūtītās Preces.
 • Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības Regulas 13.pantu, Pārdevējs kā Pārzinis sniedz Lietotājam kā datu subjektam informāciju, ka Pārzinis apstrādā tādus personas datus kā: Lietotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, preču piegādes adrese (ja Lietotājs izvēlas preču piegādi mājās, dzīvesvietā vai citā Lietotāja norādītajā adresē).
 • Personas datu apstrāde ApothekaBeauty.lv izriet no Lietotāja kā datu subjekta līgumsaistībām ar Pārzini (Pārdevēju), un, ievērojot datu subjekta (Lietotāja) lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu Distances līgumu.
 • Ar reģistrēšanos vietnē ApothekaBeauty.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar ApothekaBeauty.lv Privātuma politiku piekritis datu apstrādei tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē ApothekaBeauty.lv konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada savs reģistrētais e-pasts un parole vai jāielogojas, izmantojot izvēlētās internetbankas “banklink” sniegtās iespējas reģistrēties vai ielogoties.
 • Reģistrējoties ApothekaBeauty.lv, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un apņemas tos uzglabāt un nenodot trešajām personām. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, šī persona tiek uzskatīta par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka tā reģistrācijas dati varētu būt nonākuši trešās personas rīcībā, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to ApothekaBeauty.lv.
 • Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā un Pasūtījumā norādīto savu personas datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu ApothekaBeauty.lv. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai personas datu izmaiņu gadījumā tos nav aktualizējis ApothekaBeauty.lv vietnē savā Lietotāja profilā, ApothekaBeauty.lv nav atbildīga par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīga pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā ApothekaBeauty.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt ApothekaBeauty.lv personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.
 • Veicot pirkumu ApothekaBeauty.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati ApothekaBeauty.lv nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju, preču pirkuma līguma izpildei (lai veiktu Lietotāka pasūtīto Preču piegādi uz Lietotāja adresi) un lai varētu nodrošināt saziņu ar Lietotāju.
 • Pārdevējs kā Pārzinis ir tiesīgs nodot Lietotāja personas datus trešajām personām, kuras ir iesaistītas distances līguma izpildē, lai nodrošinātu Preču pasūtījuma izpildi – preču sapakošanu, preču piegādi, transportu (t.sk. kurjeru, pasta pakalpojumu sniedzēji), kā arī nodot mārketinga kompānijām, kuras Pārdevēja uzdevumā sniedz mārketinga pakalpojumus, ja Lietotājs ir devis piekrišanu saņemt mārketinga ziņojumus.
 • Lietotājam kā datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem un veikt to labošanu, ieejot savā Lietotāja profilā (ja Lietotājs ir reģistrēts lietotājs). Ja Lietotājs nav reģistrēts lietotājs, Lietotājs savus personas datus var labot nākamajā Preču pasūtījumā, norādot korektu, atjaunotu informāciju, vai nosūtīt Pārdevējam e-pastu uz Pārdevēja adresi: info@apothekabeauty.lv, norādot datus, kuri ir jālabo vai jāaktualizē.
 • Pārdevējs informē, ka Lietotāja personas dati tiek glabāti visā laikā, kamēr Lietotājs ir ApothekaBeauty.lv preču pasūtītājs.
 • Ja Lietotājs, kas ir reģistrētais lietotājs, vēlas dzēst savu lietotāja profilu un nevēlas, lai tiktu turpināta tā personas datu apstrāde, Lietotājam ir jānosūta e-pasts uz adresi: info@apothekabeauty.lv. Pēc Lietotāja profila dzēšanas Pārdevējs neturpinās Lietotāja personas datu apstrādi, ja vien normatīvie akti Pārdevējam neuzliek citus pienākumus.
 • Apstiprinot šos Noteikumus un Privātuma politiku, Lietotājs piekrīt, ka uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami Pasūtījuma noformēšanai, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
 • lv informē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos, ja Lietotājs ir piekritis saņemt jaunumus par ApothekaBeauty.lv preču piedāvājumiem, akcijām, īpašām atlaidēm. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no jaunumu saņemšanas, un šādā gadījumā Lietotājam ir jānosūta e-pasts uz adresi: info@apothekabeauty.lv.
 • lv apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot ApothekaBeauty.lv partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai gadījumos, ja tas izriet no normatīvo aktu prasībām.
 • Lietotājs ir informēts, ka preces piegādes brīdī Preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti, kas saņem preces, un Lietotājs apņemas ievērot šo noteikumu.

13. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi 

 • Lietotājs ir informēts, ka preces piegādes brīdī Preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti, kas saņem preces, un Lietotājs apņemas ievērot šo noteikumu.
 • Lietotājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.
 • Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Lietotājam par Preču lietošanas ietekmi uz Lietotāja veselību, drošību un dzīvību.
 • Pārdevējs neatbild Lietotājam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Lietotājam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

14. Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš

 • Distances līgums (Preces pirkuma līgums) starp ApothekaBeauty.lv un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties Preces, sistēma Lietotāja izvēlētās Preces ir izvietojusi iepirkumu grozā un Lietotājs ir noklikšķinājis uz pogas “Apmaksāt pirkumu”. Distances līgums tiek noslēgts, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas regulē distances tirdzniecību.
 • Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.
 • Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti ApothekaBeauty.lv datu bāzē.
 • ApothekaBeauty.lv piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās Preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumos.
 • Ja Lietotājs ir jaunāks par 18 gadiem, tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai un nepieciešamības gadījumā tā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.
 • Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Lietotājs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.
 • Distances līguma gadījumā Lietotājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, lai Prece netiktu ārēji mehāniski bojāta un lai tā nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību.
 • Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr tiek izpildītas saistības, kas izriet no Distances līguma.

15. Strīdu risināšana

 • Visus strīdus, kas radīsies starp Lietotāju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta aptiekā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.
 • Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Lietotāju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

16. Citi noteikumi

 • Interneta veikala mājas lapu var apmeklēt gan, izmantojot galda datoru vai portatīvo datoru, ar šādām pārlūkprogrammām (pārlūkiem): Google Chrome versija 20 un augstākas versijas, Mozilla Firefox versija 22 vai jaunāka versija, Safari versija 5 vai jaunāka versija. 
 • Pārdevējam ir tiesības dzēst Reģistrēto lietotāju vai liegt piekļuvi Reģistrētam vai Nereģistrētam lietotājam, ja Pārdevējs saņem tiesībsargājošo iestāžu attiecīgus norādījumus vai, ja Lietotājs ir nodarījis zaudējumus Pārdevējam, ielauzies ApothekaBeauty.lv tīmekļa vietnē, prettiesiski vai tiesiski piekļuvis pie citu Lietotāju personu datiem, kas uzglabāti Tīmekļa vietnē vai sistēmā.